Pásy MINERAL DESIGN sú novou generáciou výrobkov INDEX, ktoré majú ochranný minerálny posyp. Vrchný posyp už nie je ďalej len jednofarebný, jeho význam prechádza aj do roviny estetickej, kde sa využívajú vzory klasických skladaných strešných krytín alebo iné zaujímavé vzory s priestorovým efektom, tvoriace z klasickej povlakovej modifikovanej bitúmenovej strešnej krytiny nový druh krytiny, použiteľnej aj pre tých najnáročnejších zákazníkov. Tieto pásy sú vyrobené z destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými elastometrickými a plastometrickými polymérmi. Tieto sa pridávajú do asfaltu za účelom dosiahnutia lepších charakteristík zmesí, ktorej stála báza je tvorená bitúmenom, v ktorom sú disperzne obsiahnuté polyméry. Charakteristiky takého bitúmenu sú potom determinované polymetrickou matricou a nie samotným bitúmenom, aj keď tento je najkonzistentnejšou prísadou v zmesi. Pri našej práci používame štyri druhy pásov: šedo-hnedú prejzu, červenú prejzu, hnedú bobrovku a červenú bobrovku. Tieto pásy sú odolné voči vysokým či nízkym teplotám a taktiež sú vodotesné.


Technický list k jednotlivým materiálom, resp. k pásom, ako je šedo-hnedá prejza, červená prejza, hnedá bobrovka a červená bobrovka, nájdete tu .

Výhody použitia: nie je potrebné odstrániť existujúcu strešnú krytinu, použité materiály sú vhodné na zabezpečenie dlhej tepelnej aj protizrážkovej životnosti izolácie strechy, použitá izolačná hmota má malú hmotnosť, a preto jej aplikácia nepreťaží starú konštrukciu strechy, ak sa použije táto krytina, nebude nutná montáž protisnehových hákov, pretože sneh sa po tejto ploche nekĺže, keďže nie je potrebné odstrániť starú krytinu, proces obnovenia strechy sa stáva rýchlejším a ekonomickejším, renovácia strechy trvá približne 1 až 2 dni, predpokladaná životnosť obnovenej strechy je 25 - 30 rokov, ponechanie pôvodnej krytiny zabezpečí ochranu proti zatekaniu počas obnovovacích prác, výzor použitého materiálu je veľmi estetický vďaka vzoru napodobňujúceho pálenú škridlu. Na prevedené práce dáva firma Renovas, s. r. o., záruku 12 rokov.

Na renováciu komína používame taktiež pásy, resp. asfaltový pás MINERAL DESIGN. Tento pás má základný tehlový vzor, ktorý dotvára symbiózu s renovovanou strechou. Daný pás komína je novou generáciou výrobkov INDEX, ktoré majú ochranný minerálny posyp. Vrchný posyp už nie je ďalej len jednofarebný, jeho význam prechádza aj do roviny estetickej, kde sa využíva tehlový vzor s priestorovým efektom, ktorý je určený pre tých najnáročnejších zákazníkov. Tento pás je vyrobený z destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými elastometrickými a plastometrickými polymérmi. Tieto sa pridávajú do asfaltu za účelom dosiahnutia lepších charakteristík zmesí, ktorej stála báza je tvorená bitúmenom, v ktorom sú disperzne obsiahnuté polyméry. Charakteristiky takého bitúmenu sú potom determinované polymetrickou matricou a nie samotným bitúmenom, aj keď tento je najkonzistentnejšou prísadou v zmesi.
Na maľovanie striech využívame špičkové farby od nášho renovovaného dodávateľa. Nový náter strechy vieme zabezpečiť nielen v uvedenej farebnej škále, ale taktiež vieme dodať farbu náteru podľa vašich preferencií. V našej vzorkovnici farieb uvádzame najčastejšie používané farebné tóny náterov.

Na našu prácu používame odkvapové systémy od značkových výrobcov, ktoré sú zhotovené z pozinkovaného alebo farebného plechu v rôznych odtieňoch a farbách. V našej vzorkovnici farieb uvádzame najčastejšie používané farebné tóny odkvapových systémov, okrem toho vieme zabezpečiť aj akékoľvek iné farebné prevedenie podľa vašich požiadaviek.